nepodceňujme deti, dokážu spracovať aj ťažšie témy

Primeraná forma

Deti nežijú v izolácii. Počujú a vnímajú mnohé veci, ktoré pre nich môžu byť náročné na spracovanie. Pokúsme sa ich vysvetliť formou, ktorá je pre ne prijateľná a zároveň im môže pomôcť vyrovnať sa aj s prežívaním vlastných ťažkostí, problémami ich kamarátov, či rodiny. Svet je komplikované miesto, no komunikáciou, empatiou a porozumením ním dokážeme deti sprevádzať.

5 dôvodov, prečo Bublina otvára ťažké témy

  • Deti nepodceňuje, vnímajú ich tak či tak
  • Sú dôležitou súčasťou nášho sveta a deti by im mali rozumieť
  • Chce témy vysvetliť zrozumiteľne a pravdivo
  • Je lepšie, ak ich deťom vysvetľuje odborník, a nie spolužiak
  • Pomáha rodičom a učiteľom ťažké témy otvoriť a spracovať

Vyskúšajte a stiahnite si

Na hmotnosti nezáleží

Niektoré deti citlivo vnímajú svoj výzor, porovnávajú sa s rovesníkmi a trápi ich nespokojnosť so samým sebou. Článok od Valentíny Sedilekovej im môže pomôcť so zdravým nastavením sebaobrazu a ukázať hodnoty, na ktorých v živote záleží viac než na túžbe po dokonalom vzhľade.

Nástrahy na internete

Internet je plný nástrah, pred ktorými sa treba mať napozore. Je to miesto, kde sa deti musia naučiť pohybovať a predchádzať možným rizikám. V článku od Joji Gregorovej nájdete zaujímavé podnety na diskusiu a tiež príklady, na ktorých deti dokážu pochopiť, čo im neopatrnosť môže spôsobiť.

Nakupujme s rozumom a citom

Vedieme deti k zodpovednému a empatickému správaniu voči okoliu. Je dobré, keď si odmalička uvedomia, že na tejto planéte nie sú samy. Článok Kataríny Czetmayerovej rozoberá ekologické a morálne aspekty nakupovania. Je to téma, o ktorej sa môžu ďalej rozprávať v rodine.