učenie má byť zábava, Vtiahnuť môže aj dospeláka

Rozširovanie obzorov

Aj vzdelávacie texty sa dajú podať zábavnou formou a obohatiť danú problematiku o pikošky, ktoré sa deti bežne v učebniciach nedozvedia. Bublina sa snaží rozširovať obzory tak deťom, ako aj dospelým. Preto sú texty zaujímavé pre obe vekové kategórie a môžu tak o daných témach diskutovať spoločne.

5 dôvodov, prečo je Bublina poučná

  • Každé číslo má inú tému rozobratú z rôznych uhlov

  • Populárno-náučné články podnecujú zvedavosť
  • Spracúva poznatky, ktoré sú z overejných zdrojov
  • Prináša témy, ktoré sa v škole nepreberajú
  • Rozširuje obzory a podporuje samoštúdium

Vyskúšajte a stiahnite si

Ako funguje tráviaca sústava

Doktorka Zuzana Košutzká sa odborne, no vtipne a pútavo pozrela na to, čo sa deje s potravou v našich útrobách. V každom čísle ideme do hĺbky problematiky. Tento text vznikol do Bubliny číslo dvanásť na tému Jedlo.

Pomôž nám zachrániť oceán

Jednou z oblastí, ktorej sa Bublina venuje častejšie, je ekológia. Apeluje pravidelne na deti, aby aj ony samy vnímali globálne problémy a snažili sa svojmu okoliu pomôcť. Ivana Maleš píše vo svojom článku o ochrane oceánov a triedení odpadu.

Domček, domček...

Svet prírody je pre deti fascinujúci. O rastlinách a živočíchoch sa veľa naučia aj v škole, no v Bubline sa dozvedia vždy o čosi viac. Je to vďaka textom Moniky Kompaníkovej, ktorá z tejto oblasti vyberá tie najzaujímavejšie fakty a pikošky.