Čítanie má pozitívny vplyv na vývin dieťaťa

Vytváranie návyku

Deťom sa vďaka pravidelnému čítaniu trénuje schopnosť udržiavania pozornosti. Rutinu si musia osvojiť postupne, no z jej výsledkov budú ťažiť celý život. Aj vďaka textom v Bubline si môžu vytvoriť pozitívny návyk a neskôr sa púšťať do zložitejších a dlhších literárnych útvarov.

5 dôvodov, prečo je dobré čítať Bublinu

  • Čítanie podnecuje predstavivosť a rozvíja fantáziu
  • Čítanie trénuje koncentráciu
  • Čítanie zdokonaľuje aj schopnosť počúvať

  • Čítanie obohacuje slovnú zásobu
  • Čítanie upokojuje a znižuje stres

Vyskúšajte a stiahnite si

O Duške a Luške

Seriál O Duške a Luške z pera Kristíny Tormovej nájdete v každom čísle Bubliny. Je plný uletených nápadov a súrodeneckej a rodičovskej lásky. Ponúka tvorivé riešenia problémov, ktoré sa určite nájdu v každej rodine.

Uzimený zver

Bublina dáva priestor rôznym literárnym žánrom. Okrem rozprávkových textov v nej nájdete aj poéziu pre deti, alebo napríklad tento divadelný scenár od Zuzky Líškovej, ktorý si môžete doma či v škole s deťmi zahrať.

Odkiaľ sa berú grgy a prdy?

Literárni hrdinovia dávajú deťom návod, ako sa vysporiadať s rôznymi dilemami. Uvedomiť si hodnotu samého seba, alebo ako sa zaradiť do kolektívu. Takéto témy nájdete v príbehoch stand-up komičky Simony Obšivanovej.