Terapeutický príbeh "O Klokankovi" pre deti utekajúce pred vojnou.

Terapeutický príbeh o Klokankovi vznikol na Slovensku. Je reakciou na vojnu, ktorá začala v roku 2022 na Ukrajine. Obrovské množstvo ľudí a detí bolo nútených ujsť zo svojich domov do bezpečia iných krajín. 

Na príbehu pracovalo mnoho ľudí, prevažne žien. Veríme v silu príbehov a chceme, aby príbeh pomáhal deťom utekajúcim pred vojnou kdekoľvek na svete.

Príbeh má za cieľ pomôcť deťom spracovať zážitok úteku z krajiny pred vojnou.  Má deťom pripomenúť pocit, že sú šikovné a že majú kontrolu nad svojim životom. Má im pripomenúť, že existuje nádej. Nádej, že život sa jedného dňa stane opäť znesiteľným, dokonca príjemným.

Aby terapeutický príbeh mohol naplniť svoj cieľ, musia byť zabezpečené konkrétne podmienky pri jeho čítaní. Preto je nevyhnutné, prečítať si sprievodcu čítaním príbehu. V ňom nájdete, všetky dôležité pokyny, aby deťom príbeh neublížil. 

Úplne najdôležitejšie je, aby ste príbeh s deťmi čítali mimo dosahu vojny,v relatívnom bezpečí !!!

V sprievodcovi čítaním príbehu nájdete okrem návodu ako s príbehom pracovať, aj stabilizačné aktivity na prekonávanie akútneho stresu. Tie môžu využiť všetci, aj tí, ktorí sa aktuálne nachádzajú vo vojnovej zóne. 

Je dôležité pomenovať, že akékoľvek reakcie počas bombardovania či útoku sú normálnou reakciou na nenormálnu situáciu. Je v poriadku sa cítiť akokoľvek. Stabilizačné aktivity môžu priniesť úľavu od stresu pokiaľ je na to priestor a nie ľudia nie sú v akútnom ohrození života.

Príbeh v rôznych jazykoch si môžete stiahnuť tu.

Autorské práva

Povoľujeme:

  • voľné šírenie materiálu,
  • tlačenie a distribúciu materiálu zdarma,
  • preklad materiálu do iných jazykov,
  • grafickú úpravu a tlač materiálu v iných jazykoch.

Neudeľujeme súhlas na predaj materiálu, ani na predaj ilustrácií a voľné šírenie ilustrácií mimo terapeutického príbehu.