O vynálezcoch z programu MyMachine

MyMachine spája skupinu šikovných strojárov a dizajnérov z vysokých a stredných škôl s deťmi s bujnou fantáziou. Spoločnými silami počas jedného školského roka vytvárajú nové vynálezy, pričom každý z nich má špecifickú úlohu.

Deti zo základných škôl kreslia svoje vysnívané vynálezy počas tvorivých workshopov na začiatku školského roka. Ich vysnívaným vynálezom pritom môže byť čokoľvek, čo na svete ešte neexistuje, ale bolo by super, keby existovalo. Čo by nám pomohlo, aby boli naše dni srandovnejšie, alebo čo by pomohlo tatovi a mame aby boli usmiatejší. A všetko je možné! Levitujúce stoličky, nezlízateľné zmrzliny, tanky vystreľujúce vidličky aj hovoriace mačky.

Levitujca stolika Levittrjpg

V MyMachine nezáleží na tom, či je obrázok farebný alebo čiernobiely, či je detailný alebo abstraktný, či ho nakreslil chlapec alebo dievča, jednotkárka alebo ten, ktorému nejde matika. Nápady na nové vynálezy vymýšľame s triedami nadaných žiakov rovnako ako s deťmi s postihnutím či zo sociálne slabších rodín. Každý jeden nápad je pre nás dôležitý, pretože je dôležitý pre dieťa. My, dospeláci, kresby nehodnotíme ani neurčujeme poradie. Deti samé si na konci stretnutia vyberú tie nápady, ktoré sa im najviac páčia a ktoré by chceli najviac vidieť zrealizované.

Tieto nápady potom vezmú “do parády” vysokoškoláci. Brainstormujú a vymýšľajú riešenia na detské nápady. Zásadou pritom je, že pracujú v tímoch, často skombinovaných zo strojárov, dizajnérov, programátorov a budúcich pedagógov. Učia sa tak tolerovať navzájom svoje talenty a byť súčasťou väčšieho celku. Prispievať svojím know-how a zároveň využívať know-how ostatných členov tímu či konzultantov z praxe. Rovnako ako vo svojej budúcej práci musia zároveň brať ohľad na termíny, rozpočet a výrobné možnosti svojho partnera - strednej odbornej školy.

S hotovým konceptom, technickými výkresmi, vizualizáciami a maketami odovzdajú vysokoškoláci štafetu stredoškolákom. Úlohou študentov stredných odborných škôl technického a umeleckého zamerania je na základe konceptu zostrojiť prototyp. Plne funkčnú prvú verziu vynálezu v životnej veľkosti, ktorú na konci školského roka odovzdajú späť jej autorom, deťom zo základných škôl.

Prenosn mkakajpg

My s takouto širokou skupinou vynálezcov pracujeme už zopár rokov a zostrojili sme už nejeden skvelý vynález!

Pokiaľ máte aj vy doma malého vynálezcu či vynálezkyňu, máme pre vás dve príležitosti. Povedzte o MyMachine svojej pani učiteľke alebo pánovi učiteľovi a prihláste vašu triedu do ďalšieho ročníka. Do 9.6. je možné vyplniť prihlášku na našej webstránke https://mymachine.sk/pre-skoly-pridajte-sa/

Stevie - upratovacia kolobeka na legojpg

Ak patríte medzi hravých rodičov a máte chuť rozvinúť aj svoju fantáziu, môžete si spolu s deťmi spraviť tvorivý workshop aj doma. Na kúsok papiera nakreslite každý svoj vysnívaný vynález - môže to byť čokoľvek, hlavne aby to bolo niečo nové a užitočné. A nezabudnite, že všetko sa dá. Potom môžete svoje vynálezy nahrať na našu svetovú mapu nápadov DreamsDrop a my vám na email pošleme certifikát vynálezcu. V DreamsDrop si môžete aj pozrieť, o čom snívajú deti z Belgicka, Juhoafrickej republiky či Indie.

Projekt “Program MyMachine – rozvoj kompetencií pre 21. storočie” sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Odkazy:

https://mymachine.sk/pre-skoly-pridajte-sa/

https://dreamsdrop.mymachine-global.org/