Komiksiáda alebo komiksom k čítaniu

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou sa vďaka myšlienke prepojiť tvorbu komiksu s čitateľskou a vizuálnou gramotnosťou, stala jednou z prvých knižníc na Slovensku, ktorá sa venuje tomuto netradičnému druhu umenia.

Top podujatím Týždňa slovenských knižníc vo vranovskej knižnici bolo 5. marca 2021 vyhodnotenie 8. ročníka nadregionálnej súťaže Komiksiáda alebo komiksom k čítaniu 2020 a workshop s doc. PhDr. Petrom Karpinským, PhD., ktorý navštívil knižnicu a ocenil talentované deti a mládež. Spisovateľ a jazykovedec Peter Karpinský hodnotil a ocenil 99 prác, na ktorých pracovalo 102 žiakov v dvoch kategóriách (I. kat. 6 – 13 rokov a II. kat. 14 - 18 ). Zhodnotil ich ako celok, s dôrazom na výtvarné prevedenie i textovú časť. Vyzdvihol originalitu a kreativitu detí pri tvorbe komiksov a využitie  vlastných postáv a tém. Zvlášť ho zaujala rôznorodosť, nápaditosť a originalita vo výtvarnom prevedení, či už išlo o kreslené, nalepované alebo plastické – 3D komiksy.

Vyhodnotenia sa prostredníctvom online prenosu zúčastnilo 30 detí - ocenení žiaci a žiaci ZŠ Sídlisko II z Vranova nad Topľou. Z vranovského regiónu sa zapojili školy ZŠ Bernolákova, ZŠ Lúčna, ZŠ Juh, ZŠ Sídlisko II., ZŠ Bystré, Stredná odborná škola A. Dubčeka Vranov. T . Súťaž zaznamenala úspech a záujem škôl nielen vranovského regiónu, ale aj v iných mestách Slovenska ako je Poprad, Bardejov, Kamenica nad Cirochou, Humenné, či Sekule.

Vranovská knižnica vydala zborník tejto literárno-výtvarnej súťaže Komiksiáda alebo komiksom k čítaniu. Ponúka prehľad všetkých ročníkov súťaže, odporúčania a štruktúru komiksov od Petra Karpinského a súčasťou prílohy sú fotografie víťazných prác.

Súťaž organizovali Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou a Prešovský samosprávny kraj v rámci projektu VRANOVSKÉ KNIHODNI. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

Ocenenie v súťaži Komiksiáda alebo komiksom k čítaniu 2020 získali:

 

I. Kategória (do 12 rokov)

1. miesto

Tamara Zelená – ZŠ Lúčna Vranov nad Topľou

Ema Pľutová – ZŠ Bernolákova Vranov nad Topľou

2. miesto

Emília Lacká – ZŠ Sídlisko II Vranov nad Topľou

Mariana Štefanovová a Tatiana Šalantayová – ZŠ Bernolákova Vranov nad Topľou

3. miesto

Žaneta Lakatošová – ZŠ Kamenica nad Cirochou

Miška Mišíková – ZŠ a MŠ Pod Vinbargom Bardejov

Čestné uznanie

Viktória Varichajová – ZŠ Bernolákova Vranov nad Topľou

Jana Haňová – ZŠ Lúčna Vranov nad Topľou

Natália Ivanová – ZŠ Lúčna Vranov nad Topľou

Mária Marenčinová – ZŠ Bystré 


II. Kategória (od 13 rokov)

1. miesto

Šimon Kuba – ZŠ Bystré

2. miesto

Šimon Doboš – ZŠ Juh Vranov nad Topľou

Ema Velčková – ZŠ Sídlisko II Vranov nad Topľou

3. miesto

Nina Idesová – ZŠ Bystré

Nikola Pasternáková – SOŠ A. Dubčeka Vranov nad Topľou

Čestné uznanie

Júlia Iľková – ZŠ Juh Vranov nad Topľou

Bibiana Foltinová – ZŠ Bystré

Soňa Melegová – ZŠ Bernolákova Vranov nad Topľou

 

Ďakujeme všetkým žiakom a pedagógom, ktorí sa do nadregionálnej súťaže zapojili. Prostredníctvom komiksu chceme inšpirovať, motivovať a vzdelávať. Našim záujmom je, aby komiksy videlo čo najviac ľudí, preto je každoročne v priestoroch knižnice sprístupnená výstava najzaujímavejších komiksových diel. Veríme, že tvorbe komiksov sa deti a mládež budú naďalej venovať aj v budúcnosti a i takýmto spôsobom prejavia svoj talent a originalitu aj v tomto atraktívnom druhu umenia.

Príloha úspešných komiksových prác na inšpiráciu:

IMG_1315JPEG

IMG_1314JPEG

IMG_1313JPEG

IMG_1312JPEG

zdroj: Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou - tlačová správa