Ako funguje tráviaca sústava

Informácie v praxi

Vizualizovať si prečítané je pre deti nesmierne dôležité. Čo prejde rúčkami, dostane sa aj do hlavičky. Najdlhšou časťou tráviacej sústavy je tenké črevo. Môže mať až šesť metrov. Ak má tenké črevo šesť metrov, aká dlhá je asi celá tráviaca sústava? Poďme sa na to pozrieť. 

Budete potrebovať: stužky alebo vlnu v šiestich rôznych farbách, ktoré budú reprezentovať jednotlivé časti tráviacej sústavy, nožnice, pravítko alebo krajčírsky meter, papier, pero.

Približné dĺžky častí tráviacej sústavy u dospelého človeka sú: ústa 7.5 cm, hltan 12 cm, pažerák 20-25 cm, žalúdok 25 cm, tenké črevo 4-5 m a hrubé črevo 1.5 metra. 

Z každej farby stužky alebo vlny odmerajú a odstrihnú deti správnu dĺžku jednotlivých častí tráviacej sústavy. Učia sa tak správne používať pravítko alebo meter. Precvičia si aj premenu jednotiek, keďže musia prísť na to, že 1.5 metra je vlastne 150 centimetrov.

Stužky si spolu s deťmi označte, aby sa vám časti tráviacej sústavy nepoplietli. Na kúsok papiera napíšete, akú časť tráviacej sústavy stužka reprezentuje a koľko centimetrov meria. Do papierika urobte dierku dierovačom a navlečte ho na stužku.

_DSC0284JPG

Na podlahu deti postupne ukladajú stužky v poradí ako tvoria tráviacu sústavu: ústa, hltan, pažerák, žalúdok, tenké črevo a hrubé črevo (konečník je jeho súčasťou). Pomôcť si môžu článkom alebo si obrázok tráviacej sústavy pozrieť v encyklopédii.

Keď sú farebné stužky správne poukladané, môžete ich spojiť, napríklad tak, že ich deti zviažu. Perfektne si tak trénujú jemnú motoriku.

Takto vytvorený model tráviacej sústavy môžete buď zmerať, aby ste zistili celkovú dĺžku. Aby ste ale podporili matematickú časť mozgu, dĺžku tráviacej sústavy môžu deti vypočítať súčtom všetkých číselných údajov na svojich papierikoch.


Riešenie problému

Kam sa toto všetko zmestí? Ako sa takáto dlhá tráviaca sústava vojde do nášho bruška?

Nechajte deti uvažovať. Mali by dospieť k záveru, že črevá treba poskrúcať (obrázok z encyklopédie bude veľmi názorný). Keď budú deti skrúcať svoje črievka, dbajte na to, aby jednotlivé časti neprehodili. Nakoniec nechajte deti ľahnúť si k svojej tráviacej sústave, aby si overili, či naozaj vojde do ich vnútra. Ak nie, treba skrúcať o niečo viac.

_DSC0286JPG


Experiment

Najviac živín z potravy sa vstrebáva v tenkom čreve. Tak sa poďme pozrieť, ako sa to deje.

Budete potrebovať: keksíky (alebo iné sušienky), zrelý banán, vodu, uzatvárateľné plastové vrecko, staré tenké pančušky, misu, nádobu, nožnice, dosku na krájanie.

Verte, že sa poriadne zabavíte. Deti pustia svoju predstavivosť na plné obrátky a tak sa veľa nasmejete.

Deti pomrvia keksíky. Môžu tak urobiť v miske alebo na doske na krájanie. Môžete ich mrviť aj priamo v uzatváracom vrecku, len dajte pozor, aby ste si v ňom neurobili dierky. Banán popučte vidličkou. Drvením a pučením simulujete ústa a zuby.

_DSC0292JPG

Pomrvené keksíky a popučený banán vložte do uzatváracieho vrecka, pridajte trošku vody. Voda reprezentuje sliny a kyseliny v žalúdku. Všetko poriadne vo vrecku premiešajte. Simulujete činnosť žalúdka (vodu pridávajte pomaly a postupne, zmes by nemala byť veľmi tekutá).

Z pančušiek odstrihnite jednu „nohu“. Jeden koniec nechajte zavretý, poprípade tam urobte uzol. Chystáte tak črevá.

Uzatvárateľnému vrecku odstrihnite roh a zmes vlejte do pančušky. Všetko robte nad väčšou nádobou. Predsa len, urobíte trochu neporiadku.

Postupne rukami pretlačte keksíkovú kašu po pančuške smerom dole. Simulujete tenké črevo. Deti budú určite robiť grimasy a vydávať rôzne pazvuky. Zároveň by si ale mali všimnúť, že tekutina prechádza cez steny pančušiek. Tak sa dostávajú živiny zo stravy, ktorú zjeme, do nášho tela.

Zvyšok tuhšej stravy tlačte ďalej, až na spodok zatvorenej pančušky – to je hrubé črevo. Keď budete na konci, prestrihnite pančušku a nechajte urobiť hrubé črevo to, čo je bežným a veľmi potrebným posledným krokom tráviaceho cyklu – vyformovať hovienko. Hovienko tvoria tie časti stravy, ktoré naše telo nespotrebovalo a potrebuje sa ich tak zbaviť.

Garantujeme veľkú zábavu, veľa smiechu a hlboké porozumenie tráviacemu procesu, ktorý si deti zapamätajú na veľmi dlhý čas.

_DSC0294JPG


Vezmite deti von

Zájdite si spolu do lesa. Na prechádzke si môžete dať keksíky, ktoré vám z pokusu zostali, ale hlavne si všímajte zem pod nohami. Možno nájdete stopy toho, že tráviaca sústava funguje aj u zvierat. Zvieracie exkrementy pozorujte z bezpečnej vzdialenosti. Môžete porovnať ich tvar a veľkosť.


autorka: Mirka Trippé

www.kamzekam.sk

https://mummadehomeschool.blogspot.com/