Čítame radi

Príručka Ministerstva školstva "Čítame radi" 2021 prehľadne pre učiteľov ale aj rodičov predostiera knižné, časopisecké, či internetové tipy.  Knihy a materiály sú v dokumente jednoducho nalinkované na stránky, kde je viac informácií, aby sa s jednotlivými titulmi učitelia, či rodičia mohli oboznámiť podrobnejšie. Zostavili: Tibor Hujdič, Viktória Barátová, Michal Rybár a kol. https://www.minedu.sk/data/files/10103_zoznam-knih-final.pdf

Ešte viac informácií nájdete na tomto linku.